Tarieven

image5

• Het volgen van een proefles is gratis

• De prijs per groepsles van anderhalf uur is € 12,00. Aan het begin van ieder lesblok krijg je een overzicht met de data/aantal van de lessen in die periode, en het totaalbedrag voor dat lesblok

Je betaalt per lesblok. Het lesgeld kan voorafgaand aan ieder nieuw lesblok, per giro overgemaakt worden.

IBAN NL26INGB0003561877 t.n.v. Martina Kuppler

Moet je een les missen? Dan kun je deze les binnen het lopende lesblok op een ander tijdsstip inhalen

Instappen kan op ieder moment tijdens een lesblok, dan betaal je voor de hoeveelheid in dat blok gevolgde lessen

Opzeggen is mogelijk na ieder lesblok met inachtneming van een maand opzegtermijn

• De kosten voor een privéles van anderhalf uur bedragen € 45

• Losse lessen kosten € 15,00

image13