Wat doen we in een les?

 • In de les oefenen we staande, zittende en liggende houdingen;
   
 • Je krijgt veel persoonlijke aandacht om je verder te brengen in je eigen oefenproces;
   
 • Met daarbij aandacht voor een correcte houding en goede doorstroming van de adem
   
 • Je oefent op je eigen niveau. Waar nodig wordt de oefening persoonlijk aangepast aan je mogelijkheden/ al dan niet tijdelijke, belemmeringen;
   
 • De lessen zijn voor iedereen toegankelijk;
   
 • De duur van een les is anderhalf uur. De les sluiten we af met een ontspanning van een kwartier.

Lesrooster

Een lesjaar bestaat uit vier blokken van drie maanden. Tijdens de kerstvakantie is er geen les.

Gedurende de overige schoolvakanties is er soms een aangepast rooster.

 

Wekelijks zijn de lessen op:

Dinsdagavond: 20.00 – 21.30 uur

Donderdagochtend: 09:00 – 10:30 uur

Donderdagavond: 20.00 – 21.30 uur

Vrijdagochtend: 09.30 – 11.00 uur

 

Per les is er plaats voor maximaal 10 personen.

Tarieven

 • Het volgen van een proefles is gratis
   
 • De prijs per groepsles van anderhalf uur is € 12,75. Aan het begin van ieder lesblok
  krijg je een overzicht met de data/aantal van de lessen in die periode, en het
  totaalbedrag voor dat lesblok.

  Je betaald per lesblok. Het lesgeld kan voorafgaand aan ieder nieuw lesblok, per giro
  overgemaakt worden

  IBAN: NL26INGB0003561877 t.n.v. Martina Kuppler
  Moet je een les missen? Dan kun je deze les binnen het lopende lesblok op een ander
  tijdstip inhalen.
  Instappen kan op ieder moment tijdens een lesblok, dan betaal je voor de hoeveelheid
  in dat blok gevolgde lessen.

  Opzeggen is mogelijk na ieder lesblok met inachtneming van een maand opzegtermijn.
   
 • De kosten voor een privéles van anderhalf uur bedragen € 50.
   
 • Losse lessen kosten € 16.
This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft